CELE PROGRAMU

Głównym celem Programu jest poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa poprzez podniesienie kompetencji lekarzy POZ, innych lekarzy i pozostałego personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania zaburzeń psychicznych 다운로드.

Cele te są realizowane poprzez:

– 12 interaktywnych lekcji (udostępnionych nieodpłatnie na wirtualnej platformie internetowej) z wczesnego wykrywania zaburzeń psychicznych, z którymi najczęściej mogą się zetknąć lekarze POZ

– realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej, której elementem są spotkania informacyjne w różnych miastach Polski 트릭아트 던전 다운로드. Ich celem jest naświetlenie problematyki chorób psychicznych w praktyce lekarzy POZ, zwrócenie uwagi na znaczenie wczesnego ich wykrywania oraz zachęcenie lekarzy do udziału w internetowym programie edukacyjnym 다운로드.

– konferencję szkoleniową, naświetlającą problematykę chorób psychicznych w praktyce lekarzy POZ (szczegóły już wkrótce) 다운로드.

Wdrożenie proponowanego internetowego programu edukacyjnego pozwoli na zmianę w zakresie świadomości, wiedzy i umiejętności praktycznych lekarzy POZ odnośnie wykrywania zaburzeń psychicznych 무비메이커 2012 한글판 다운로드. Lekarze zyskają dodatkową wiedzę w zakresie rozpoznawania zaburzeń psychicznych i nauczą się włącząć leczenie pierwszego rzutu 태양의 후예 1회 다운로드.